درباره ما

نیکزی یعنی زندگی بهتر. آن چه همه ما می خواهیم همین است. ما بر این باوریــم که دانایی راز بهتر زندگـی کردن است . در دنیای امروز وقت گذاشتن برای آموزش اگرچه ضروری اما بسیار سخت و زمـان بر است. اما با امکان آموزش مجازی همه ی این محدودیـــت ها برداشتـــه می شود و می توانیم در هر زمـــان و مکانی بـرای یادگیری وقت گذاری کنیم. نیکزی با تولید ویدئوهای آموزشی کاربردی و ارائه آن در وب سایت و اپلیکیشن نیکزی تلاش دارد تا مسیر موفقیت را برای هر کس به دنبال زندگی بهتر است هموارتر کند. ویدئوهای آموزشی نیکزی برای همه زنان و مردان، دانشجویان و متخصصین در موضوعات روانشناسی، کسب و کار، فناوری، هنر و سلامت، با حضور اساتید متخصص هر بخش طراحی و تولید شده است.
موفقیت را به سبک نیکزی تجربه کنید.