10000+
دسترسی به بیش از 10,000 دقیقه فیلم آموزشی

50%-
محاسبه نیم بها ترافیک مصرفی همه سرویس دهندگان اینترنت

دانلود درون برنامه ای و مشاهده آفلاین در اپلیکیشن نیکزی

مشاهده میزان پیشرفت در هر دوره آموزشی در پنل کاربری

ارائه گواهینامه معتبر

45,000
تومان

اشتراک

1ماهه

خرید

135,000

115,000
تومان

اشتراک

3ماهه

تخفیف 15%

خرید

270,000

215,000
تومان

اشتراک

6ماهه

تخفیف 20%

خرید

540,000

395,000
تومان

اشتراک

12ماهه

تخفیف 25%

خرید